Fe ddylai’r ail bont dros Afon Hafren gael ei dathlu fel “pont goffa i holl Dywysogion Cymru yn y gorffennol”, yn ôl Ysgrifennydd yr Economi.

Daw sylwadau Ken Skates AC wedi i ffrae ddatblygu dros yr wythnosau diwethaf am ailenwi ail Bont Hafren yn Bont Tywysog Cymru.

Mae bron 37,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn erbyn y penderfyniad hwnnw.

Mae’r enw newydd wedi derbyn beirniadaeth hallt ar y gwefannau cymdeithasol hefyd, gydag amryw yn cwyno nad oedd yna unrhyw ymgynghori gyda phobl Cymru.

Fe wnaeth Llywydd y Cynulliad, Elin Jones, drydar ar y pryd ynglŷn â faint o ymgynghori a fu gyda Llywodraeth Cymru cyn gwneud y penderfyniad.

Mae rhai aelodau amlwg o’r blaid Lafur hefyd wedi beirniadu’r penderfyniad, gyda Paul Flynn yn disgrifio’r penderfyniad fel un “chwerthinllyd” oedd yn “benderfyniad gwleidyddol”.

Mewn sesiwn holi yn y Senedd ddydd Mercher dywedodd Ken Skates fod ail Bont Hafren yn ased i lywodraeth y DU, ac na wnaeth prif weinidog Cymru, Carwyn Jones, wrthwynebu’r cynnig i newid yr enw.

Ychwanegodd Mr Skates: “Er bod enw newydd y bont yn nodi Tywysog Charles yn cael y teitl 60 mlynedd yn ôl, a’r ffaith ei fod yn troi’n 70 eleni,

“Dydw i ddim yn gweld unrhyw reswm pam na all gael ei dathlu fel pont goffa i holl Dywysogion Cymru yn y gorffennol”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here